wideodomofony
KREDYTY

Szanowni Państwo, w ofercie kredytowej posiadamy dla Państwa następujące produkty bankowe:

Kredyty Gotówkowe

Kredyt gotówkowy nie ma ściśle określonego przeznaczenia

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna która posiada:
o    miejsce zamieszkania w kraju,
o    pełną zdolność do czynności prawnych,
o    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
o    stałe dochody uzyskiwane z:
- tytułu świadczonej pracy, renty lub emerytury,
- prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek,
- innego udokumentowanego źródła (np.: z czynszów, tzw. wykonywania wolnego zawodu, itp.)
o    zdolność kredytową.

Maksymalna wysokość kredytu jest wyznaczona zdolnością kredytową rozumianą jako możliwość terminowej spłaty rat kredytu wraz z odsetkami umownymi, ze stałych dochodów netto kredytobiorcy.

Uwymagane dokumenty
o    zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów,
o    odcinek renty lub emerytury za ostatni miesiąc wraz z decyzją o przyznaniu tych świadczeń (do wglądu),
o  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie, najczęściej, trzy miesiące i nie zaleganiu z podatkami (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), a w przypadku osób rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, zaświadczenie o przychodach, a w przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi,
o    inne dokumenty pozwalające określić stałe dochody uzyskiwane z innych źródeł
lub inne według potrzeby analitycznej banku.

Kredyty samochodowe

Jest to kredyt przeznaczony na zakup nowych lub używanych środków transportu. Kredytobiorcą może być osoba fizyczna lub firma.

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, która posiada:
•  miejsce zamieszkania w kraju,
•  pełną zdolność do czynności prawnych,
•  uregulowany stosunek do służby wojskowej,
•  stałe dochody uzyskiwane z:
- tytułu świadczonej pracy, renty lub emerytury,
- prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek,
- innego udokumentowanego źródła (np.: z czynszów, tzw. wykonywania wolnego zawodu, itp.)
•    zdolność kredytową.

Dokumenty do wniosku o kredyt samochodowy:

•  zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów,
•  odcinek renty lub emerytury za ostatni miesiąc wraz z decyzją o przyznaniu tych świadczeń (do wglądu),
•  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie, najczęściej, trzy miesiące i nie zaleganiu z podatkami (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), a w przypadku osób rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, zaświadczenie o przychodach, a w przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi,
•  inne dokumenty pozwalające określić stałe dochody uzyskiwane z innych źródeł,
•  lub inne według potrzeby analitycznej banku.
Kredyty i pożyczki hipoteczne
Leasing
Kredyty inwestycyjne.
Karty Kredytowe
oraz pozostałe produkty finansowe, których dostępność uzależniona jest od potrzeb i warunków finansowych przedsiębiorstwa czy osoby fizycznej.

Współpracujemy z bankami, które posiadają swoje przedstawicielstwa w Płocku.

Zapraszamy.