wideodomofony
Przypominamy!

Szanowni Państwo.
Przypominamy, iż w przypadku zbycia pojazdu istnieje ustawowy obowiązek dostarczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym było zawarte OC, dokumentu przeniesienia własności: umowy sprzedaży, faktury bądź innego.