wideodomofony
PODATKI

W ramach prowadzonej działalności biura rachunkowego posiadamy w ofercie następujące usługi podatkowe.

Książka Przychodów i Rozchodów
Tą formę opodatkowania regulują następujące przepisy:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) i pozostałe.

W zakres prowadzenia KPiR wchodzi:

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencje podatku VAT
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
 • rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych


Kadry i Płace
Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac i kadr. W zakres wykonywanych przez nas czynności wchodzą m. in.:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie wymaganych ewidencji pracowniczych, tj. czasu pracy, urlopowych, wynagrodzeń,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, a także innych niezbędnych dokumentów,
 • zgłaszanie pracowników w ZUS oraz sporządzanie miesięcznych raportów rozliczeniowych ZUS RMUA,
 • listy płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji ZUS;
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT11)
 • deklaracji PFRON;
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Ryczałt Ewidencyjny
Forma opodatkowania skierowana do najmniejszych firm.
Regulowana Ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.)

W ramach prowadzenia ewidencji zapewniamy:

 • ewidencji przychodów zgodnie z w/w ustawą
 • ewidencje podatku VAT
 • widencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
 • rozliczenie właścicieli rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych