wideodomofony
UBEZPIECZENIA dla osób prywatnych
Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiam, pogrupowane w tematyczne bloki UBEZPIECZENIA, które posiadamy w ofercie. W przypadku wątpliwości bądź pytań proszę o kontakt telefoniczny – 24 366 62 20 lub wypełnienie formularz kontaktowego (przejdź do formularza).

1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE – najlepszych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

 • ubezpieczenie OC, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,
 • zgodnie z zapisami USTAWYz dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.)
 • ubezpieczenie AC. Ubezpieczenie zapewniające Państwu zabezpieczenie  przed finansową stratą  np. w przypadku kradzieży samochodu, kolizji, ognia czy powodzi, oraz pozostałych ryzyk. Zakres ubezpieczenia możecie Państwo wybrać o oparciu o swoje potrzeby i wysokość składki.
 • ubezpieczenie NW, dla kierowców i pasażerów
 • ubezpieczenie Assistance, z zakresem ochrony Polska, Europa, Świat.
 • Zielona Karta (OC za szkody spowodowane poza granicami RP)
 • Pakiety Ubezpieczeniowe

 W celu zamówienia indywidualnej oferty proszę wypełnić formularz kontaktowy (przejdź do formularza).

2. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE – najlepszych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

 • ubezpieczenia Domów i Mieszkań. Ubezpieczenie od ognia i wszystkich pozostałych zdarzeń losowych, między innymi od powodzi, deszczu nawalnego, śniegu, gradu, dymu, sadzy, oraz pozostałych, w zależności od wybranego przez Państwa zakresu i towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce, zarówno w pracy jak i podczas wykonywania codziennych czynności
 • ubezpieczenia Ochrony Prawnej
 • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
 • ubezpieczenia Domu w Budowie
 • ubezpieczenia Domu Letniskowego
 • ubezpieczenia Mienia od kradzieży z włamaniem rabunku dewastacji i żywiołów

W celu zamówienia indywidualnej oferty proszę wypełnić formularz kontaktowy (przejdź do formularza).

3. UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY – najlepszych Towarzystw Ubezpieczeniowych
 • ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, Assistance, transportu medycznego, kosztów poszukiwania.
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie
W celu zamówienia indywidualnej oferty proszę wypełnić formularz kontaktowy (przejdź do formularza).

4. UBEZPIECZENIA ROLNE – najlepszych Towarzystw Ubezpieczeniowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenia rolne budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz z tytułu posiadania ziemi,
 • Obowiązkowe ubezpieczenia upraw,
 • Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników i ich rodzin.
W celu zamówienia indywidualnej oferty proszę wypełnić formularz kontaktowy (przejdź do formularza).

5. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
 • terminowe ochrona ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia grupowe
W celu zamówienia indywidualnej oferty proszę wypełnić formularz kontaktowy (przejdź do formularza).